SQL Kodları; INSERT

Sıradaki SQL kodumuz INSERT, INSERT Türkçe’de dahil etme, ekleme karşılığına gelmektedir.

Anlaşıldığı üzere veritabanı tablomuza veri eklemek için kullandığımız komuttur.

INSERT INTO tablo (alan1,alan2,alan3) VALUES (“deger1″,”deger2″,”deger3”)

Şeklinde kullanılır. Şimdi gelin bu komutlarımızı açıklayalım.

Burada INSERT INTO’dan sonra hangi tabloya ekleme yapacağımızı belirtiyoruz, yani tablomuzun adını yazıyoruz.

Hemen sonrasında açtığımız parantezde ise değerlerin girileceği yerleri belirtiyoruz.
VALUES yani değerler dedikten sonra değerlerin girileceği yerlere hangi değerler girilecekse onu belirtiyoruz.

INSERT INTO ogrenciler (ad,soyad,no) VALUES (“Ali”,”Karamanoğlu”,”1123″)

Bu komutta ogrenciler tablomuzun ad sütununa “Ali”, soyad sütununa “Karamanoğlu”, no sütununa “1123” değeri girilir.

id diye kullandığımız verilerimizin sayısını, sırasını gösteren sayıları burada vermeyiz. Onları tabloyu oluştururken sütun özelliğine AI ( Auto Increment – Otomatik artan sayılar) seçiyoruz ve her yeni kayıt girildiğinde 1-2-3-4-5 diye id otomatik artıyor.
Bu konuya yeri geldiğinde değineceğiz.

Yukarıdaki kod çalıştırıldığında tablomuz şu şekilde bir görünüm sağlar;

id ad soyad no
1 Ali Kahramanoğlu 1123

INSERT INTO ogrenciler (ad,soyad,no) VALUES (“Mehmet”,”Yok”,”2042″)

id ad soyad no
1 Ali Kahramanoğlu 1123
2 Mehmet Yok 2042

İyi Günler
Yazılım Yazarı