Operatörler

C programlamada toplama, çıkarma, çarpma, mod alma operatörleri

void ekranayaz(int k, int l, int m) {
printf(“n—————————–“);
printf(“nt%d t%d t%d”, k, l, m);
}

void ornek1() {

int x = 1, y = 2, z = 3;

//printf(“ntx ty tz”);

ekranayaz(x, y, z);

x += 5; //6
y += x; //8
z += z; //6

ekranayaz(x, y, z);

x -= y; //-2
y %= z; //2
z %= 3; //0

ekranayaz(x, y, z);

++x; //+ degiskene arti bir degeri ekler
–z;
// **y; arti ve eksi disinda bu sekil kullanim olamaz

ekranayaz(x, y, z);

x++; //+ degiskene arti bir degeri ekler

ekranayaz(x, y, z);

y = ++x + ++z; //Arti Arti basta olursa bir sonraki asamada degeri artar, Arti Arti degerden sonra ise deger ayni basamakta artmis olur.

x = 1;
y = 1;
z = 1;

y = ++x + ++z; //y=4 x=2 z=2

ekranayaz(x, y, z); //X=2 Y=4 z=2

x = 1;
y = 1;
z = 1;

y = x++ + z++; //y=2 x=1 z=1

ekranayaz(x, y, z); //X=2 Y=2 z=2
}

Operatörler