C# Else İf Kullanımı

if (Koşul1)
◾Koşul1 sağlanırsa yani doğruysa
◾çalıştırılacak kodlar buraya yazılır.

else if (Koşul2)
◾Koşul2 sağlanırsa yani doğruysa
◾çalıştırılacak kodlar buraya yazılır.

else
◾Hiç bir koşulda sağlanmazsa, yani koşul doğru
◾değilse çalıştırılacak kodlar buraya yazılır.

Console.WriteLine(“Bir Sayi Giriniz”);
if (Convert.ToInt16(Console.ReadLine()) >= 18)
Console.WriteLine(“Ehliyet Alabilirsiniz”);

else Console.WriteLine(“Biraz Bekleyeceksiz”);

Console.ReadLine();