Görsel Yok

C Programlama da Gösterge (Pointer) Kavramı

Mart 1, 2020 admin 0

     Değişkenlerin kapladıkları hücrelerin adreslerini saklamak için başka değişkenler de kullanabiliriz. Bu değişkenlere gösterge adı verilir. Göstergeler, diğer değişkenler gibi, sayısal […]

Görsel Yok

C Programlama Dilinde Sabitler

Mart 1, 2020 admin 0

     C Programlama C dilinde, tamsayı, kayan noktalı, yani gerçek sayı, karakter ve karakter dizisi sabitleri bulunur. Tamsayı Integer Sabitleri Tamsayı […]

Görsel Yok

C Programlama Dili’ne Giriş

Şubat 29, 2020 admin 0

C Programlama •Programlama Nedir? •Programlama Dillerinin Kısa Tarihçesi •Derleyici (Compiler) ve Yorumlayıcı (Interpreter) Nedir? •C’de Program Yazmak için gerekli araçlar ve adresler •C Programlama Dili […]

Görsel Yok

C Programlama Değişkenler

Şubat 29, 2020 admin 0

C Programlama Değişkenler bir programlama dilinin en önemli bileşenlerindendir. En basit bir aritmetik işlemin bile kullanıcının girdiği değerleri saklamak için çeşitlik bellek alanlarına ihtiyacı vardır. […]

Görsel Yok

Operatörler

Şubat 29, 2020 admin 0

C programlamada toplama, çıkarma, çarpma, mod alma operatörleri void ekranayaz(int k, int l, int m) { printf(“n—————————–“); printf(“nt%d t%d t%d”, k, l, m); } void […]

Görsel Yok

Tip Dönüşümleri

Şubat 29, 2020 admin 0

     Bir işleç, işlenen(ler)ine uygulandığı zaman, belirli bir tipten bir değer oluşturur. Meydana çıkan değerin tipi, işlecin işlenen(ler)ine, işlecin kendisine ve […]

Görsel Yok

C Fonksiyon Yapısı

Şubat 29, 2020 admin 0

     String Değer Döndüren Fonksiyonlar: char *MetinOku(char Soru[100]){ char Metin[100]; printf(“Metin Giriniz”); scanf(“%s”, Metin); return Metin; } int main(int argc, char** […]

Görsel Yok

Switch – Case Yapısı

Şubat 29, 2020 admin 0

switch – case Yapısı : Bu yapı bir değişkenin içeriğine bakarak, programın akışını bir çok seçenekten birine yönlendirir. case (durum) yapısından sonra değişkenin durumu belirlenir […]

Görsel Yok

C Diline Giriş

Şubat 29, 2020 admin 0

Blok Yapısı, Açıklamalar, Boşluklar, Kapsam Standard C/C++, ANSI C/C++ ve ISO C/C++ aynı şeylerdir Tüm komutlar aralarına noktalı virgül konulmak suretiyle bir birlerinden ayrılmalılardır. Şimdilik, […]

Görsel Yok

DEV C++ Kurulumu

Şubat 29, 2020 admin 0

     C çalışmak için bir editöre ve Derleyiciye ihtiyacınız var. Belkide en kolay çözüm DEV C++ kullanmak. Çünkü ücretsiz ve GNU […]