C# While Döngüsü

While döngüsü koşul doğru olduğu sürece işlemleri gerçekleştiren bir döngü tipidir.Eğer koşu yanlış işe döngü tamamlanır.

İşte birkaç örnek;

Sayı 0 olduğunda döngüyü bitir
int sayi = 1;
while (sayi!=0)
{
Console.WriteLine(“bir sayı girin..:”);
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}
Console.WriteLine(“Bitti”);
Console.ReadLine();

Y harfi yazılınca şuan ki saati göster.
string harf =”f”;
while (harf!=”y”)
{
Console.WriteLine(“harf girin..:”);
harf = Console.ReadLine();
}
Console.WriteLine(DateTime.Now);
Console.ReadLine();

Tek sayı girince sonlanan döngü
int sayi = 0;
while (sayi % 2 == 0)
{
Console.WriteLine(“sayı girin..:”);
sayi = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
}
Console.WriteLine(“tek sayı girdiniz”);
Console.ReadLine();

Negatif sayı girince sonlanan döngüdeki sayıların toplamını bulma
int sayi = 0,toplam=0;
while ( sayi>=0)
{
Console.Write(“Sayı Giriniz..:”);
sayi = Convert.ToInt16(Console.ReadLine());
toplam += sayi;
}
Console.WriteLine(“Döngü sonlandı”);
Console.WriteLine(“Sayıların Toplamı..:{0}”, toplam-sayi);
Console.ReadKey();