C# Toplama İşlemi

C#’a yeni başlayanlar için oluşturulan bu örnekte kullanıcıdan 2 sayı isteniyor bunlar integer’a çevrildikten sonra toplanıp ekrana yazdırılıyor.Şimdi C#’ta toplama işlemi için örneğimize bakalım.

int a, b, sonuc;
string islem1, islem2;

Console.Write(“1. Sayıyı Giriniz: “);

islem1 = Console.ReadLine();
Console.Write(“2. Sayıyı Giriniz: “);
islem2 = Console.ReadLine();

a = Convert.ToInt32(islem1);
b = Convert.ToInt32(islem2);

sonuc = a + b;
Console.Write(“2 Sayının Toplamı: ” + sonuc.ToString());

Console.ReadKey();