C Sharp Form – Yıllık Maaş Artışı Hesaplama

C Sharp Form – Yıllık Maaş Artışı Hesaplama

Kullanıcıdan maaş, yıllık artış oranı ve kaç sene sonrası bilgiler alındıktan sonra değerler hesaplanıp ekrana yazdırılıyor.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace YillikMaasArtisiHesapla
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

double maas = 0;
double yillikArtisOrani = 0;
double yillikArtis = 0;
int yil = 0;
//değişkenler atanıyor

private void buttonHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
{
maas =Convert.ToDouble(numericUpDownMaas.Value);
yillikArtisOrani = Convert.ToDouble(numericUpDownYillikArtisOrani.Value);
yil = Convert.ToInt32(numericUpDownKacYil.Value);
// numericupdown’a girilen değerler değişkenlere atanıyor

for (int i = 1; i <= yil; i++)
{
//www.programlamadersleri.com
yillikArtis = (maas / 100) * yillikArtisOrani;
//yıllık artış para miktarı olarak bulunuyor
maas = maas + yillikArtis;
//yıllık artış ücreti maaşa ekleniyor
}

labelHesaplanmisMaas.Text =Convert.ToString(yil) + ” sonunda ”
+ “yıllık ” +Convert.ToString(yillikArtisOrani)+ “%” + ” artış ile ” +
Convert.ToString(Math.Round(maas,2)) + “TL alacaksınız”;
//bilgiler ekrana yazdırılıyor
}

private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
{
System.Diagnostics.Process.Start(“https://www.programlamadersleri.com”);
}
}
}

Uygulamaya ait dosyaları indirmek için tıklayınız.