C Sharp Form – Havuz Hacim ve Doldurma Zamanı Hesaplama

C Sharp Form – Havuz Hacim ve Doldurma Zamanı Hesaplama

Uygulamada ilk önce kullanıcının girdiği uzunluk, genişlik ve derinlik bilgileri ile havuzun hacmini hesaplıyoruz. Daha sonra yine kullanıcının girdiği muslukların dakikada ki doldurma kapasiteleriyle bu havuzun ne kadar sürede dolduğunu hesaplamaktayız.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Havuz
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
//Kullanacağımız değişkenleri tanımlıyoruz
double uzunluk = 0;
double genislik = 0;
double derinlik = 0;
double hacim = 0;
double musluk1 = 0;
double musluk2 = 0;
double musluktoplam = 0;
double havuzdoldurmazamani = 0;

private void buttonHacimHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
{
//numericupdown ile kullanıcıdan alınan ölçüleri değişkenlere atıyoruz.
uzunluk = Convert.ToDouble(numericUpDownUzunluk.Value);
genislik = Convert.ToDouble(numericUpDownGenislik.Value);
derinlik = Convert.ToDouble(numericUpDownDerinlik.Value);
//www.programlamadersleri.com
hacim = uzunluk * genislik * derinlik; //hacim hesaplıyoruz
labelHesaplanmisHacim.Text = Math.Round(hacim, 2) + “m³”;
//Hacmi yuvarlayıp label’a yazdırıyoruz
groupBoxZamanHesaplama.Enabled = true;
//Zaman hesaplama groupbox’unu aktifleştiriyoruz
}

private void buttonDoldurmaHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
{
musluk1 = Convert.ToDouble(numericUpDownMusluk1.Value);
musluk2 = Convert.ToDouble(numericUpDownMusluk2.Value);
musluktoplam = Math.Round((musluk1 + musluk2),2);
//2 mutluğun toplam doldurma kapasitesini topluyor ve yuvarlıyoruz.
labelToplamMuslukKapasitesi.Text = musluktoplam.ToString() + “m³”;
//toplam doldurma kapasitesini ekrana yazdırıyoruz
havuzdoldurmazamani = hacim / musluktoplam;
//Havuzun dolma zamanını hesaplıyoruz
labelDoldurmaZamani.Text = Math.Round(havuzdoldurmazamani).ToString() + ” dakika”;
//Havuzun dolma zamanını ekrana yazdırıyoruz

}

private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
{
System.Diagnostics.Process.Start(“https://www.programlamadersleri.com”);
}
}
}

Uygulamaya ait dosyaları indirmek için tıklayınız.