C Sharp Form – Girilen Ürün Fiyatından Komisyon Hesaplama

C Sharp Form – Girilen Ürün Fiyatından Komisyon Hesaplama

Kullanıcıdan alınan komisyon fiyat ve oranları ile sonrasında yine kullanıcının girdiği ürünlerin komisyonları hesaplanıyor.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace KomisyonHesaplama
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

//Değişkenlerimizi tanımlıyoruz.
double komisyonFiyat1 = 0;
double komisyonFiyat2 = 0;
double komisyonOran1 = 0;
double komisyonOran2 = 0;
double toplamUrunfiyat = 0;
double urunfiyat = 0;
double hesaplanmisKomisyon1 = 0;
double hesaplanmisKomisyon2 = 0;

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{

}

private void buttonEkle_Click(object sender, EventArgs e)
{//Ekle butonuna tıklanınca olacaklar
urunfiyat = Convert.ToDouble(numericUpDownUrun.Value);
//urun fiyat değişkenine ürün fiyatını atıyoruz
listBoxUrunler.Items.Add( urunfiyat + ” TL”);
//listbox’a ürün fiyatlarını teker teker ekliyoruz
toplamUrunfiyat = toplamUrunfiyat + urunfiyat;
//tüm eklenen ürünlerin fiyatını topluyoruz

if (urunfiyat <= komisyonFiyat1)
{// Eğer ürün fiyatı komisyonFiyatı1’den küçük veya eşit ise
hesaplanmisKomisyon1 = hesaplanmisKomisyon1 + ((urunfiyat / 100) * komisyonOran1);
//hesaplanmisKomisyon1’e eklenen ürünün hesaplanmış komisyonu ekleniyor
} //www.programlamadersleri.com
else if ((urunfiyat > komisyonFiyat1) && (urunfiyat <= komisyonFiyat2))
{// Eğer ürün fiyatı komisyonFiyatı1’den büyük ve komisyonFiyat2’den küçük ise
hesaplanmisKomisyon2 = hesaplanmisKomisyon2 + ((urunfiyat / 100) * komisyonOran2);
//hesaplanmisKomisyon2’ye eklenen ürünün hesaplanmış komisyonu ekleniyor
}

}

private void buttonKomisyonBilgileri_Click(object sender, EventArgs e)
{//Komisyon bilgileri kaydediliyor
komisyonFiyat1 = Convert.ToDouble(numericUpDownKomisyonFiyat1.Value);
komisyonFiyat2 = Convert.ToDouble(numericUpDownKomisyonFiyat2.Value);
komisyonOran1 = Convert.ToDouble(numericUpDownKomisyonOran1.Value);
komisyonOran2 = Convert.ToDouble(numericUpDownKomisyonOran2.Value);
//Değişkenlere değerler atanıyor
labelBilgi.Text = komisyonFiyat1.ToString() + “TL’ye kadar olan ürün fiyatları için komisyon oranı ”
+ komisyonOran1.ToString() + “% \n” + komisyonFiyat2.ToString() + “TL’ye kadar olan ürün fiyatları için komisyon oranı ”
+ komisyonOran2.ToString() + “%\n” + komisyonFiyat2.ToString() + “TL üzeri için ise komisyon bedeli yoktur.”;
//labelBilgi label’ına tüm komisyon tutar ve oranları yazdırılıyor
}

private void buttonHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
{//Komisyonlar hesaplanıyor
labelToplamUrunTutari.Text = Convert.ToString(toplamUrunfiyat)+”TL”;
labelToplamKomisyonTutari.Text = Convert.ToString(Math.Round((hesaplanmisKomisyon1 + hesaplanmisKomisyon2),2))+”TL”;
labelKomisyonSonrasiTutar.Text = Convert.ToString(Math.Round((toplamUrunfiyat + hesaplanmisKomisyon1 + hesaplanmisKomisyon2),2)) +”TL”;
}

private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
{
System.Diagnostics.Process.Start(“https://www.programlamadersleri.com”);
}
}
}

Çalışan Örneği İndirmek İçin Tıklayınız.