C Sharp Form – Gerilim, Akım, Direnç Hesaplama

C Sharp Form Application’da gerilim, akım ve direnç hesaplayan program. Kullanıcıdan gerekli bilgiler alınıyor ve hesaplanıp ekrana yazdırılıyor.Kullanılan formüller;
Gerilim (V) = Akım (I) x Direnç (R)
Akım (I) = Gerilim (V) / Direnç (R)
Direnç (R) = Gerilim (V) / Akım (I)

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace CSharpFormGerilimAkimDirencHesapla
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}
//Değişkenler Tanımlanıyor
double akim = 0;
double direnc = 0;
double gerilim = 0;

private void buttonGerilimHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
{//Gerilim Hesaplanması için gerekli kodlar
akim = Convert.ToDouble(textBox1Akim.Text);
direnc = Convert.ToDouble(textBox1Direnc.Text);
//Textboxlarda ki değerler değişkenlere aktarılıyor
gerilim = akim * direnc;
//Gerilim Hesaplanıyor
labelGerilimDegeri.Text = Math.Round(gerilim,2).ToString() + ” volt”;
//Değer yuvarlanarak label’a yazdırılıyor
}

private void buttonAkimHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
{//Akım Hesaplanması için gerekli kodlar
gerilim = Convert.ToDouble(textBox2Gerilim.Text);
direnc = Convert.ToDouble(textBox2Direnc.Text);
//Textboxlarda ki değerler değişkenlere aktarılıyor
akim = gerilim / direnc;
//Akım Hesaplanıyor
labelAkimDegeri.Text = Math.Round(akim,2).ToString() + ” amper”;
//Değer yuvarlanarak label’a yazdırılıyor
}

private void buttonDirencHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
{//Direnç Hesaplanması için gerekli kodlar
gerilim = Convert.ToDouble(textBox3Gerilim.Text);
akim = Convert.ToDouble(textBox3Akim.Text);
//Textboxlarda ki değerler değişkenlere aktarılıyor
direnc = gerilim / akim;
//Direnç Hesaplanıyor
labelDirencDegeri.Text = Math.Round(direnc,2).ToString() + ” ohm”;
//Değer yuvarlanarak label’a yazdırılıyor
}

private void linkLabel1_LinkClicked(object sender, LinkLabelLinkClickedEventArgs e)
{
System.Diagnostics.Process.Start(“https://www.programlamadersleri.com”);
}
}
}