C Sharp – Form Application – Kürenin Hacmini Hesaplama

C Sharp Kürenin Hacmini Hesaplayan Program

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace KureninHacmi
{
public partial class Form1 : Form
{
double cap,yaricap, hacim;

public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void buttonHesapla_Click(object sender, EventArgs e)
{
cap = Convert.ToDouble(textBoxKureninCapi.Text);
//Textbox’a girilen cap alınıyor
yaricap = cap / 2;
hacim = 4 * Math.PI * (Math.Pow(yaricap, 3)) / 3;
//Hacim Hesaplanıyor
//Math.PI = Pi sayısını tam olarak verir
//Math.Pow = Üs alma işlemini gerçekleştirir
if (radioButtonCM.Checked)
{//Eğer radio button seçili ise aşağıdaki işlemleri yap
labelKureninHacmiHesaplanmis.Text = hacim.ToString() + “cm³”;
//Hacim cm cinsinden ekrana yazdırılıyor
}
else
{//www.programlamadersleri.com
labelKureninHacmiHesaplanmis.Text = hacim.ToString() + “m³”;
}

}
}
}

Programın çalışan proje dosyasını indirmek için tıklayınız