C Sharp – Form Application ile Test Sınav Uygulaması

Form Application ile Kullanıcı TC kimlik numarası ve ad, soyad alınarak sınava giriş yapıyor.Gerekli bilgiler girildikten sonra kullanıcı testi başlat butonuna tıklıyor ve sınav süresi başlıyor.Programda 20 saniyede sınavın bitirilmesi gerekiyor.Timer kullanılarak sayac adlı değişken her 1 saniyede 1 azalıyor.
CSharpFormSinavProgramiSinav

CSharpFormSinavProgramiSinavTCNO

Eğer süresi biter ise groupbox’lar pasif ediliyor ve kullanıcı müdahale edemiyor.
CSharpFormSinavProgramiSinavSure

İsterseniz süreniz bitmeden butona tıklayarak sınavı bitirebilirsiniz.Sınav bittiğinde doğru şıklar yeşil ile renklendiriliyor ve sınav sonuçları yazdırılıyor.CSharpFormSinavProgramiSinavSonuc

Form 1
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace FormSinavProgrami
{
public partial class Form1 : Form
{
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{}

private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
{ //https://www.programlamadersleri.com
FormAdSoyad frm2 = new FormAdSoyad();// Form 2ye ulaşmak için yeni nesne oluşturuyoruz
frm2.Show();//Form 2’yi ekrana çıkartıyoruz.
this.Hide();//Bulunduğumuz formu gizliyoruz.

}
}
}

Form 2
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace FormSinavProgrami
{
public partial class FormAdSoyad : Form
{//https://www.programlamadersleri.com

int sayac = 20;//Geriye doğru saydıracağımzı sayacımızı oluşturuyoruz.
int dogru = 0,yanlis = 0;
//Verilen şıklara göre arttıracağımız doğru ve
//yanlış için değişkenler oluşturuyoruz.
//https://www.programlamadersleri.com

public void sonuclar(RadioButton seciliolan)//Burada yeni bir method oluşturuyoruz.
{//Her radiobutton için tek tek kodları yazmak yerine
//method ile sadece dogru olan radiobutton’u gönderiyoruz.
//Eğer method oluşturmasaydık “seciliolan” ifadesi yerine radiobutton ismi gelecek ve
// aşağıdaki kodları soru sayısı kadar yazacaktık.
if (seciliolan.Checked == true)
{//Eğer metoda gönderilmiş olan radiobuttun işaretlenmiş ise
dogru++;//Doğru sayısını arttır
seciliolan.BackColor = Color.Green;//Arkaplanını yeşil yap
}//https://www.programlamadersleri.com
else
{//Seçili olan radiobuttun yanlış ise

yanlis++;//Yanlış sayısını arttır
}
labelDogruSayiSonuc.Text = dogru.ToString();
//Doğru sonuç sayısını yazdırıyoruz.
labelYanlisSayiSonuc.Text = yanlis.ToString();
//Yanlış sonuç sayısını yazdırıyoruz.

}//https://www.programlamadersleri.com

public void grupFalse()
{//Var olan groupbox’ları tek bir kod ile kapatmak için method oluşturuyoruz.
//GroupBox içinde var olanları kullanılamaz hale getiriyoruz.
groupBox1.Enabled = false;
groupBox2.Enabled = false;
groupBox3.Enabled = false;
groupBox4.Enabled = false;
}//https://www.programlamadersleri.com
public void grupTrue()
{//Var olan groupbox’ları tek bir kod ile açmak için method oluşturuyoruz.
//GroupBox içinde var olanları yeniden kullanılabilir hale getiriyoruz.
groupBox1.Enabled = true;
groupBox2.Enabled = true;
groupBox3.Enabled = true;
groupBox4.Enabled = true;
}

public FormAdSoyad()
{
InitializeComponent();
}
//https://www.programlamadersleri.com
private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
{//Timerımızı oluşturduk,Timer başlatılınca olacaklar aşağıda
sayac–;//Sayac geri saymaya başlıyor
labelSayac.Text = sayac.ToString();//Sayac değerini label’a yazdırıyoruz.
if (sayac == 0)
{//Eğer sayac 0’a eşit ise yani verilen süre bitmiş ise
timer1.Enabled = false;//Timerı durduruyoruz.
grupFalse();//Bütün groupBox’ları false ediyoruz.
MessageBox.Show(“Süreniz dolmuştur”);
//Kullanıcıya Süresinin bittiğini belirlen bir uyarı veriyoruz.
//Formda bulunan butonları pasifleştiriyoruz.
buttonTestBaslat.Enabled = false;
buttonTestBitir.Enabled = false;
//https://www.programlamadersleri.com
//Soruların doğru cevaplarını sonuclar metoduna gönderiyoruz.
sonuclar(radioButton4);
sonuclar(radioButton5);
sonuclar(radioButton11);
sonuclar(radioButton16);

}
}

private void buttonTestBaslat_Click(object sender, EventArgs e)
{//Testi başlat butonuna tıklandığında;
//https://www.programlamadersleri.com
if ((textBoxTCNo.Text == “”) || (textBoxAdSoyad.Text == “”))
{//TC kimlik no ve ad soyad boş ise uyarı veriyoruz.
MessageBox.Show(“Lütfen gerekli bölümleri doldurunuz”);
}
else if (textBoxTCNo.Text.Length != 11)
{//TC kimlik no 11 değilse uyarı veriyoruz.
MessageBox.Show(“TC kimlik numaranız 11 haneden oluşmalıdır”);
}//https://www.programlamadersleri.com
else
{//Eğer yukarıdaki sorunlar aşılmış ise
timer1.Enabled = true;//Timerı çalıştırıyoruz.
grupTrue();//GroupBox’ları aktifleştiriyoruz
labelTCNoSonuc2.Text = textBoxTCNo.Text; ;//Tc kimlik numarasını labela yazıdırıyoruz.
labelAdSoyadSonuc2.Text = textBoxAdSoyad.Text;//Ad ve soyadı labela yazdırıyoruz.
buttonTestBaslat.Enabled = false;//Testi başlat butonunu pasifleştiriyoruz.
}
}
//https://www.programlamadersleri.com
private void groupBox1_Enter(object sender, EventArgs e)
{ }

private void label1_Click(object sender, EventArgs e)
{ }

private void FormAdSoyad_Load(object sender, EventArgs e)
{//Form ilk açıldığından Groupboxları false yapıyoruz.
grupFalse();
}
//https://www.programlamadersleri.com
private void buttonTestBitir_Click(object sender, EventArgs e)
{//Testi bitir butonuna tıkladığımızda;
grupFalse();//Groupboxları false yapıyoruz.
buttonTestBitir.Enabled = false;//Testi bitir butonunu pasifleştiriyoruz
timer1.Enabled = false;//Timer’ı kapatıyoruz.
//https://www.programlamadersleri.com
//Soruların doğru cevaplarını sonuclar metoduna gönderiyoruz.
sonuclar(radioButton4);
sonuclar(radioButton5);
sonuclar(radioButton11);
sonuclar(radioButton16);
}
}
}

Çalışan Örneği İndirmek İçin Tıklayınız.