C Programlama Dersi – VII

Bu yazıda öğrenecekleriniz:

Şimdiye kadar işlemiş olduğumuz dersleri pekiştirmek için, bu yazıda örneksorular çözeceğiz. Soruların hazırlanmasında, arkadaşım Sunay SÖNMEZ’inbüyük emeği geçmiştir. Kendisine teşekkür ederim.

Örnek Sorular

Soru 1.a: Aşağıdaki programın çıktısı nedir? Soru 1.b: Aşağıdaki programı doğru olarak yazınız.
#include<stdio.h>
int main( void )
{
int i = 0;
for( ; i < 12; i++ ) {
if( ( i++ + 1 ) == 5 )
printf( “%d\n”,i );
else
if( i % 2 == 0 ) break;
else if( i % 3 == 0)
continue;
else
printf(“%d\n”, i );
}
return 0;
}

#include<stdio.h>
int main( void )
{
int sum;
float average;
int weight_1, weight_2;
printf( “1.agirlik> ” );
scanf( “%d”, &weight_1 );
sum += weight_1;
printf( “2.agirlik> ” );
scanf( “%d”, weight_2 );
sum += weight_2;
average = sum / 2;
printf( “Ortalama: %.2f\n”, average );
return 0;
}

Cevap için tıklayınız…

Cevap için tıklayınız…

Soru 2: Bir üçgende, iki kenarın toplam uzunluğu, üçüncü kenardan azolamaz. Ayrıca iki kenarın birbirinden farkının mutlak değeri, üçüncü kenardanbüyük olmamalıdır. Bu bilgileri kullanarak, verilen üç kenar uzunluğuna göre bir üçgençizilip çizilmeyeceğini gösteren programı yazınız. Girilecek kenar uzunlukları tam sayı olacaktır.

Cevap için tıklayınız…

Soru 3: Klavyeden girilecek bir sayının asal sayı olup olmadığını ekranabasan bir program yazınız.

Cevap için tıklayınız…

Soru 4: Klavyeden girilecek 0 ile 999 arasında bir tam sayının, yazıylaifade eden ( örneğin 49, ‘kırkdokuz’ gibi ) bir program oluşturunuz.

Cevap için tıklayınız…

Soru 5: Dört basamaklı bir sayının rakamları ters yazılıp, 4 ile çarpılırsa,çıkan sonuç, kendisiyle aynıdır. Dört basamaklı bu sayıyı bulunuz.

Cevap için tıklayınız…

Soru 6: Fibonacci serisinin ilk iki elemanı 0 ve 1’dir. Bundan sonragelen sayılar, kendisinden önceki iki sayının toplamıyla bulunur. Yani seri elemanları 0 1 1 2 3 5 8 13 21 … şeklinde gitmektedir. Verilecek adım sayısına göre, Fibonnaciserisinin elemanlarını gösterecek bir program yazınız.

Cevap için tıklayınız…

Soru 7: Verilecek kenar uzunluğuna göre, yıldız (*) işareti kullanarakkare çizen, bir program yazınız.

Cevap için tıklayınız…

Soru 8: Aşağıdaki eşkenar dörtgen çıktısını üretecek bir programyazınız:
Cevap için tıklayınız…

Soru 9: Hipotenus’u 500 birime kadar olan dik üçgenlerin, kenar uzunluklarını gösteren bir program yazınız. Kenar uzunlukları, sadece tam sayı olacaktır.

Cevap için tıklayınız…